Kristel Soetaerts

Psychiatrisch Verpleegkundige- Contextueel Psychotherapeute

Kristel studeerde in 1987 af aan de hoge school voor verpleegkunde “Mater Salvatoris “ te Hasselt ,als psychiatrisch verpleegkundige .

Nadien was zij gedurende een 25 tal jaren verbonden aan het psychiatrisch centrum (Asster ) in St-Truiden . Zij werkte er op een opname-afdeling , wat concreet betekende dat ze met vele psychiatrische problematieken in aanraking kwam . Om maar te noemen ; angststoornissen , depressie , afhankelijkheidsstoornissen , persoonlijkheidsstoornissen ,schizofrenie enz. .. Sedert anderhalf jaar werkt zij nu in het Jessa ziekenhuis te Hasselt op de afdeling “psychogeriatrie “ .Dit is een observatieafdeling die voornamelijk als doel heeft ; het stellen van een differentieel diagnose bij dementerende patiënten . Gedurende haar hele carrière volgde Kristel tal van opleidingen . Zo volgde zij een aantal jaren geleden een langdurige therapeutenopleiding bij “ Leren over Leven “ in Antwerpen .Vervolgens beëindigde zij in 2014 succesvol de opleiding “ gezins-en contextuele opleiding “bij Rapunzel te Diest Momenteel is zij in opleiding aan de KUL en specialiseert zij zich als existentieel counselor waarbij diverse levensthema’s belicht worden . Sedert 2011 is zij ook tewerkgesteld bij groepspraktijk “Balans “ te Zonhoven . Vanuit een systemisch –contextueel denkkader biedt zij hier individuele psychotherapie aan bij volwassenen en ouderen met verwerkingsproblemen na ernstig trauma , angst -en depressieve problemen ,burn-out en relatieproblemen , waarbij zij ook koppels en nieuw-samengestelde gezinnen begeleidt . Daarnaast is zij voornamelijk gespecialiseerd in de begeleiding van existentiële thema’s zoals zingeving , spiritualiteit , veranderende levensfases en rouwbegeleiding .

Idris Vantentelen

Psychotherapeute

Idris Van Tentelen (°1978) behaalde een professionele bachelor in Sociaal Agogisch Werk; Orthopedagogie aan de KHLim te Hasselt.

Ze is tevens afgestudeerd als psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Antwerpen. Interactionele Vormgeving (I.V.) is een therapievorm waarbij verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Idris is lid van de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV). Verder volgde ze de opleiding “Acceptance and Commitment Therapy” aan de ACT-academie. Idris heeft jaren ervaring in het Algemeen Welzijnswerk waar ze volwassenen, koppels en gezinnen heeft begeleid binnen verschillende levensdomeinen. Momenteel werkt ze naast Balans binnen een Centrum Algemeen Welzijnswerk als individuele begeleidster van volwassenen en koppels en organiseert ze groepstrainingen. Binnen Balans biedt ze individuele therapie en relatietherapie aan. Zij richt zich voornamelijk naar mensen met depressieve klachten, levensfase- of identiteitsproblemen, paniek- of angststoornissen, woede-aanvallen, verslavingsproblemen, opvoedingsproblemen of relatieproblemen. Ook begeleidt ze sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen en jongeren. In individuele therapie heeft ze aandacht voor de noden en het unieke van iedere persoon. Zo kan ze werken met creatieve middelen, gedragstherapie aanbieden, huiswerkopdrachten geven, ademhalingsoefeningen aanleren, … . Verder richt ze zich ook op het gemeenschappelijke. Ze heeft oog voor de waarden, de betekenissen, de ethiek van de groep waarvan iemand deel uitmaakt, en voor de uiterlijk waarneembare interacties tussen de leden van een systeem. Ze streeft ernaar een verscheidenheid aan praktische en theoretische kaders aan te bieden met de bedoeling om te verruimen en te verdiepen. In relatietherapie wordt gekeken hoe partners elkaar telkens weer kwetsen en waardoor ze in een negatieve spiraal terecht komen door vanuit hun verdedigingsmechanismen te reageren. Bewustmaking van die negatieve patronen tussen partners en communicatietraining zijn belangrijke onderdelen van de therapie.

Dave Smits

Doctor in de Klinische Psychologie - Psychotherapeut (AFWEZIG TOT 2021)

(°1974) is klinisch psycholoog (KU Leuven) en heeft zich verder gespecialiseerd in de cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie.

Daarnaast behaalde hij een doctoraat aan de KU Leuven, binnen de onderzoeksgroep Klinische Psychologie, waar hij onderzoek deed naar de werkzaamheid van monitoring in psychotherapie. Binnen deze hoedanigheid schreef hij samen met enkele collega’s, het boek “Vinger aan de pols in psychotherapie: Monitoring als therapeutische methodiek”. Hij is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP ref.nr: 741107600), de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), en de World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC). Hij is tevens lid en aspirant-supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapeuten en Counselors (VVCEPC). Binnen Groepspraktijk Balans biedt hij individuele psychotherapie aan aan jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Hij richt zich voornamelijk naar mensen met emotionele verwerkingsmoeilijkheden (depressie, angst, trauma, rouw en burn-out), morele of existentiële moeilijkheden en psychisch lijden door lichamelijke klachten. Gezien zijn werkverleden in de verslavingszorg heeft hij een ruime ervaring in het werken met mensen met middelenmisbruik of -verslaving. Naast zijn activiteiten in Groepspraktijk Balans geeft hij vormingen rond diverse therapeutische onderwerpen in tal van onderwijs- en zorginstellingen in Vlaanderen. Momenteel woont en werkt hij in Nieuw-Zeeland, waar hij voorlopig zal verblijven tot 2021.

Micha van Knippenberg

Psychotherapeute in de interactionele vormgeving

Psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving Micha van Knippenberg (°1978) studeerde in 2000 af als Master in de beeldende kunst (fotografie).

Na deze studie volgde ze de opleiding Beeldende Creatieve Therapie aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Vervolgens behaalde ze een professionele Bachelor in de toegepaste psychologie aan de Lessius Hogeschool van Antwerpen. Ze bleef zichzelf verdiepen in o.a. psychopedagogische counseling en hulpverlening bij seksueel misbruik. Recentelijk studeerde ze af als psychotherapeute in de Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Antwerpen. Binnen deze therapiestroming worden verschillende therapeutische denkkaders in interactie gebracht waardoor er verbreding én verdieping kan ontstaan. Micha is aangesloten bij de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving (VVTIV). Voor haar werk op Balans werkte Micha geruime tijd als pedagogisch begeleidster in de Bijzonder Jeugdzorg te Turnhout. Ze begeleidde er kwetsbare jongeren met veelal een verzwaarde context. De laatste drie jaar werkt ze in een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Als psychotherapeute begeleidt ze er mensen met individuele, relationele en/of gezinsmoeilijkheden. Binnen Balans werkt Micha met kinderen en jongeren (jongvolwassenen). Afhankelijk van de vraag en behoefte, tracht ze zoveel mogelijk de context (ouders, school, steunfiguren, ..) bij de begeleiding te betrekken. Samenwerken en dialoog staan centraal in het therapeutisch proces. Denken, voelen en doen kunnen op allerlei manieren aandacht krijgen: door gesprek, visualisaties, tekenen, opdrachten, etc. Tegelijk mag de omwereld niet uit het oog verloren worden; we staan immers niet op onszelf maar functioneren in een samen-leving. En hierin beïnvloeden wij anderen en anderen beïnvloeden ons. In het therapeutisch proces zal er bijgevolg ook naar het ruimere gezinssysteem gekeken worden. Naast individuele therapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding begeleidt Micha, samen met collega Idris, de sociale vaardigheidstraining voor kinderen en jongeren binnen Balans.

Marjolein Deckers

Psychotherapeute

(°1986) werkt sinds 2015 als integratief psychotherapeute. Tot 2018 combineerde ze haar werk als psychotherapeute met een loopbaan in het secundair kunstonderwijs.

Na een opleiding tot master in de jazz-muziek, schoolde Marjolein zich om tot psychotherapeute door de 4-jarige opleiding tot postgraduaat in de integratieve en humanistische psychotherapie (Vives hogeschool). Daarnaast volgde ze onder andere opleidingen in creatieve therapie, voice dialogue en lichaamsgericht therapie. Respect, authenticiteit en kwetsbaarheid zijn basiswaarden voor Marjolein als therapeute. Ze wil op een open en ontvankelijke manier samen met mensen op zoek gaan naar wat in de weg staat om ten volle van het leven te kunnen genieten, met veel respect voor de ander zijn/haar tempo en grenzen. In overleg kan er binnen de therapie op verschillende manieren gewerkt worden; via gesprekken, via creativiteit, met lichaamsgerichte oefeningen, visualisaties, ontspanningsoefeningen, voice dialogue... Om de kwaliteit van het therapeutisch werk te kunnen garanderen, is Marjolein aangesloten bij de beroepsvereniging BNVIP en volgt ze geregeld intervisie en supervisie.

Hans Vandewiele

Klinisch Psycholoog - Psychotherapeut

(°1987) behaalde aan de KULeuven een master in de Klinische Psychologie (volwassenen) en een master in de Sociale en Culturele Antropologie. Daarna heeft hij zich verder gespecialiseerd in de Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie.

Hij is lid van van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP-erkenningsnr.: 871113442), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC).
In therapie probeert hij zo goed mogelijk mee te voelen met wat cliënten bij zichzelf ervaren, en hen op een accepterende manier, zonder oordeel, te ontvangen. Psychotherapie betekent voor hem dat er een diepgaande ontmoeting mag plaatsvinden van mens tot mens. Hierbij tracht hij samen met cliënten te ontdekken hoe hun klachten verbonden zijn met hun manier van in het leven staan, met hun bredere persoon, of met de wijze waarop zij zichzelf en anderen ervaren. Dit proces vraagt om regelmatig stil te staan bij innerlijke (soms kwetsbare) gevoelens, zodat deze de nodige ruimte krijgen en niet langer blijven vastzitten. Tijdens dit proces zal hij als therapeut steeds op een respectvolle en integere manier cliënten hierin begeleiden.
Mensen kunnen bij hem terecht met o.a. volgende problemen: depressies, angsten, ervaringen van paniek, (vage) lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, rouwverwerking, onverwerkte zaken uit het verleden, persoonlijkheidsproblematiek, problemen in relaties met anderen, herstel van trauma, moeilijkheden op het werk, te weinig zelfvertrouwen, onzekerheid, teveel stress, of diepere zingevingsvragen.